jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup to repozytorium Java, które wykonuje HTML. Jest wyposażony w wydajny i efektywny interfejs API, który gromadzi, analizuje i zarządza danymi przy użyciu wymaganych metod DOM, CSS i metod podobnych do jquery.

Za pomocą jsoup programiści i projektanci stron internetowych mogą opracowywać dokumenty z internetowych plików źródłowych bez zniekształcania struktury plików źródłowych. Po pobraniu plików użytkownicy jsoup mogą ponownie skonfigurować lub przeprojektować całe elementy struktury lub elementy składowe, dodając lub modyfikując elementy lub zawartość albo oba te elementy.

Narzędzie zostało zbudowane z dużą elastycznością, aby zapewnić elastyczny i standardowy interfejs programistyczny dla użytkowników w różnych środowiskach i aplikacjach internetowych. Daje to użytkownikowi niezbędny dostęp do zmiany, usuwania lub dodawania komponentów do ich pochodnych.

jsoup może dekodować i dezintegrować dane na mniejsze składniki, aby ułatwić ich tłumaczenie na inne formaty. Dane wejściowe są wydobywane w postaci algorytmu, który składa się z kodu instrukcji wbudowanego w drzewo kolekcji lub pochodnej. Jest zbudowany w celu zrozumienia i integracji komponentów HTML, dzięki czemu może pobierać składniki plików z taką elastycznością w zależności od struktury kodowania. Jak to robi? Przeszukuje i drapie całą stronę internetową w celu uzyskania dostępu i wzorca do przechwytywania danych. Jeśli możliwe jest wyprowadzenie danych, nastąpi to poprzez:

Nawigacja i analiza drzewa parsowania od najwyższego poziomu przez strukturę konfiguracji do najniższego poziomu z uwzględnieniem każdego pojedynczego komponentu danych. Takie podejście nazywa się metodą analizy odgórnej.

Zeskrobywanie danych z najniższego poziomu struktury, analizowanie każdego składnika danych, przez pośrednie kompozycje do szczytu parsowania lub drzewa pochodnego.

jsoup to efektywne rozwiązanie, które ze względu na swój najnowocześniejszy design przechodzi wiele skomplikowanych operacji w ciągu kilku sekund. Proces zwykle składa się z trzech podstawowych etapów:

1. Fragmentacja wyodrębnionych znaków i danych na mniejsze, prostsze pakiety oraz analiza tych bitów znaków i danych do utworzenia.

2. Interpretacja, którą można odczytać i skompilować za pomocą języka maszynowego, która jest w stanie uporządkować elementy danych w kolejności preferencji i może być wykorzystana do stworzenia

3. Wyrażenia elektroniczne, które tworzą informacje o wymaganej konfiguracji, wartości i przydatności dla użytkownika.

jsoup jest kompatybilny i może wykonywać rozległą strukturę skryptów HTML, interfejsu językowego, programów i stylu dokumentu, w tym wymagań WhatWG HTML5. Równie potrafią rozwiązywać struktury HTML do tego samego modelu obiektowego dokumentu, co aplikacje internetowe służące do wyodrębniania, nawigacji i prezentacji danych i zasobów informacyjnych w sieci WWW.

jsoup ma zdolność:

  • zgarnij i parsuj HTML z adresu URL, pliku lub łańcucha
  • zlokalizuj i wyodrębnij dane, używając selektorów DOM lub CSS
  • ulepsz elementy HTML, atrybuty i tekst
  • usuń treści przesłane przez użytkowników z bezpiecznej białej listy, aby zapobiec atakom XSS
  • dostarczyć schludny HTML

Oprogramowanie zostało zbudowane w celu rozwiązywania wszystkich typów HTML bez względu na konfigurację: od nieskazitelnego i sprawdzania poprawności, aż do nieprawidłowej tag-soup: jsoup utworzy pożądaną strukturę analizy.

mass gmail